Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Park-line

Versie juni 2018

 

Klik hier voor de Park-line handleiding.

Onderwerp van deze voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen u en Park-line B.V. Hierin staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten, met inbegrip van uw rechten en verantwoordelijkheden wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door.

U heeft onze Algemene Voorwaarden geaccepteerd bij registratie voor een account. Tijdens de registratie is u een downloadbare kopie ter beschikking gesteld. Ook kunt u hier een kopie downloaden: https://www.park-line.nl/algemene-voorwaarden/. Download hier uw kopie van de algemene voorwaarden.

Link naar onze privacyverklaring. Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door: www.park-line.nl/privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

Inhoud van deze Algemene Voorwaarden:

 1. Aanbod en beschikbaarheid van onze diensten
 2. Toegang
 3. Gebruik van ons parkeerbetaalsysteem
 4. Betaling en verwerking
 5. Diversen (inclusief beëindigingsrechten en beperking van onze aansprakelijkheid)
 6. Contact Park-line B.V

 

1. Aanbod en beschikbaarheid van onze diensten

Onze diensten. We bieden systemen aan waarmee u parkeergeld kunt betalen (ons ‘parkeerbetaalsysteem‘) en andere diensten die gerelateerd zijn aan parkeren en autogebruik (de ‘gerelateerde diensten‘). Met ons parkeerbetaalsysteem kunt u zonder contant geld betalen voor parkeren op specifieke locaties. Middels één van de beschikbare methodes kunt u uw parkeeracties in ons systeem registreren en achteraf op basis van uw maandelijkse rekening betalen. Wij brengen (periodiek) bij u de parkeergelden in rekening, evenals eventuele door u bestelde gerelateerde diensten. Meer informatie over de specifieke diensten die wij leveren, vindt u op onze website (https://www.park-line.nl/zo-werkt-straat-parkeren/)

Beschikbaarheid. U erkent dat het gebruik en de beschikbaarheid van ons parkeerbetaalsysteem in hoge mate afhankelijk is van de werking van bijvoorbeeld uw mobiele telefoon of apparaat, het internet, uw GPS-ontvanger en andere middelen die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot onze diensten. Indien u om welke reden dan ook geen toegang heeft tot en geen gebruik kunt maken van ons parkeerbetaalsysteem, bent u, en niet wij, verplicht om alternatieve betaalwijzen te gebruiken om voor parkeren te betalen Doet u dat niet, dan riskeert u parkeerboetes en andere kosten. Indien uw parkeeractie al begonnen is, kunt u de parkeeractie beheren middels SMS, interactieve spraakherkenning (IVR) of door gebruik van uw persoonlijke pagina op www.park-line.nl. In geval van problemen kunt u contact opnemen met onze helpdesk (0900-7275546, lokaal tarief).

Voor alle duidelijkheid, wij kunnen de beschikbaarheid van ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten niet garanderen. Ook kunnen we de beschikbaarheid van een parkeerplaats niet garanderen.

Partners. Ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten kunnen mogelijk worden gebruikt in combinatie met diensten die door onze partners worden geleverd. Onze partners zullen hun eigen voorwaarde hanteren en u zal die voorwaarden dienen te aanvaarden voor gebruik. Wij zijn niet verantwoordelijk voor door onze partners aangeboden diensten.

Ingebouwde diensten van derden. Ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten geven mogelijk toegang tot diensten die door derden worden verleend. Houd er rekening mee dat Park-line B.V. deze diensten van derden niet rechtstreeks verleent, maar uitsluitend als tussenpersoon optreedt om deze diensten te bestellen en te betalen.

Houd in het bijzonder rekening met het volgende: indien u ervoor kiest om gebruik te maken van de diensten van derden, zullen de volgende aanvullende voorwaarden van die derden (indien van toepassing) van toepassing zijn in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden:

 

2. Toegang

Toegang. U heeft toegang tot ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten via één van de tools die u ter beschikking worden gesteld, waaronder uw persoonlijke pagina op www.park-line.nl, sms, interactieve spraakherkenning (IVR) per telefoon en mobiele/in-car-toepassingen. Een beschrijving van onze tools, met inbegrip van instructies voor het gebruik ervan, kan op onze website (https://www.park-line.nl/zo-werkt-straat-parkeren/) worden geraadpleegd. Onze tools zijn voortdurend in ontwikkeling en kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of worden stopgezet. U dient de instructies voor de tool te allen tijde op te volgen en uw tool up-to-date houden.

Registratie. De toegang tot onze tools kan worden beperkt tot geregistreerde accounts en registratie is afhankelijk van onze goedkeuring. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en u mag uw accountgegevens met niemand delen. Een geregistreerd account is alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik. Voordat u onze diensten kunt gaan gebruiken en parkeeracties en bijbehorende betalingen kunt uitvoeren via uw geregistreerde account, dient u zich te identificeren door uw gebruikersnaam of mobiel telefoonnummer in te voeren in combinatie met een wachtwoord of PIN, of door gebruik te maken van touch-ID, al naar gelang hetgeen van toepassing is.

Let op het volgende: U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte account-, registratie- en toegangsgegevens aan ons, die door u voortdurend up-to-date moeten worden gehouden.

Parkeermaterialen. We kunnen u voorzien van een sticker, parkeerkaart voor parkeergarages en gebruik van een wasserette of een benzinekaart. Deze kaarten blijven ons eigendom. Indien u de kaart kwijtraakt, kunnen wij u een bedrag van €5,00 in rekening brengen. U dient onze aanwijzingen en die van de beheerder van een parkeerlocatie voor het gebruik van deze materialen te allen tijde op te volgen. Meer informatie vindt u op onze website (www.park-line.nl).

Let op het volgende: U bent (als registratiehouder van het account) verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle parkeeracties die met uw account zijn gestart, ook als u uw account beschikbaar heeft gesteld voor gebruik door iemand anders of het gebruik ervan door iemand anders heeft toegestaan.

3. Gebruik van ons parkeerbetaalsysteem

Naleving parkeerregels. U dient te allen tijde (lokale) verkeers- en parkeervoorschriften in acht te nemen en na te leven en aanwijzingen op te volgen van de (lokale) autoriteiten en parkeerbedrijven.

Parkeeracties. U kunt ons parkeerbetaalsysteem gebruiken om te betalen voor parkeren op de parkeerplaatsen, -gebieden en -locaties die door ons zijn aangewezen op de volgende website: https://www.park-line.nl/locaties/. U kunt ons parkeerbetaalsysteem niet gebruiken om te betalen voor parkeren buiten deze locaties. De parkeerlocaties kunnen van tijd tot tijd veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw auto of andere eigendommen bij het gebruik van de parkeerlocaties.

Parkeeractie. U kunt betalen voor parkeren op één van de parkeerlocaties door uw parkeeractie met succes te registreren bij ons parkeerbetaalsysteem. U kunt gebruik maken van één van de wijzen die beschikbaar zijn in onze tools om deze registratie te voltooien, zoals registratie start- en eindtijd, vooruitbetaling van een bepaalde tijd (tijd kopen) of betaling op basis van voertuigbewegingen door middel van in-/uitrijden. Voor een succesvolle registratie is een bevestiging van uw parkeeractie door ons parkeerbetaalsysteem vereist.

Let op het volgende: mogelijk gelden op de parkeerlocatie ter plaatse aanvullende instructies over hoe u uw parkeeracties moet registreren. U dient de instructies te allen tijde op te volgen.

Gegevens parkeeractie. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van alle noodzakelijke en juiste gegevens voor uw parkeeractie. Op basis van deze gegevens wordt uw parkeeractie automatisch verwerkt in ons parkeerbetaalsysteem. De gegevens die u verstrekt over uw parkeeractie zijn voor ons essentieel om uw parkeergelden correct te kunnen verwerken. U bent als enige verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste gegevens voor uw parkeeractie en u bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of parkeergelden die in rekening worden gebracht als gevolg van onjuiste parkeeractiegegevens.

Let op het volgende: wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of uw parkeeractiegegevens correct zijn. Wij benadrukken dat u de instructies moet lezen voordat u ons parkeerbetaalsysteem gaat gebruiken, omdat onjuist gebruik kan leiden tot boetes, onjuiste betalingen of andere ongewenste gevolgen.

Herinneringen. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van herinneringen als onderdeel van ons parkeerbetaalsysteem, sturen wij u automatisch een melding om u te herinneren aan een lopende parkeeractie. U kiest de tijdsperiode voor dergelijke berichten. U kunt er ook voor kiezen om bevestigingsberichten te ontvangen wanneer uw parkeersessie ten einde loopt. We benadrukken dat uw parkeeractie nog steeds uw verantwoordelijkheid blijft. U erkent dat de ontvangst van de herinnering afhankelijk is van de beschikbaarheid van uw netwerk en kan worden onderbroken/vertraagd. Eventuele extra kosten in verband met deze herinneringen zullen gelijktijdig met alle andere kosten in rekening worden gebracht.

4. Betaling en verwerking

Parkeergelden. De parkeergelden worden vastgesteld door de betreffende beheerder van de parkeerlocatie. Wij hebben geen zeggenschap over de hoogte van deze parkeergelden, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. U dient geen gebruik te maken van onze parkeersystemen als u in aanmerking komt voor bepaalde parkeergeldregelingen of -kortingen die door de beheerder van het parkeerterrein worden aangeboden, omdat deze niet altijd beschikbaar zijn in ons parkeerbetaalsysteem.

Onze vergoedingen. Naast de betreffende parkeergelden brengen wij u onze vergoedingen in rekening, afhankelijk van uw keuze en gebruik van ons parkeerbetaalsysteem en de gerelateerde diensten. Onze vergoedingen kunnen bestaan uit inschrijfgeld, servicekosten per transactie en/of een maandelijks abonnementstarief, een vergoeding voor gerelateerde diensten en andere vergoedingen die van toepassing zijn op onze diensten. Wij zijn gerechtigd de hoogte van onze vergoedingen aan te passen. Voor meer details over de toepasselijke vergoedingen, raadpleeg www.park-line.nl/tarieven. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die door derden in rekening worden gebracht voor de toegang tot of het gebruik van onze diensten (zoals telefoon-, sms- of datakosten die door uw mobiele provider in rekening worden gebracht).

Betaalwijze. U dient uw betaalwijze te kiezen uit de mogelijkheden die wij u bieden in ons parkeerbetaalsysteem. Een volledige beschrijving van de beschikbare betaalwijzen kan hier worden geraadpleegd: www.park-line.nl/zakelijk/tarieven_mobiel_parkeren_tanken respectievelijk www.park-line.nl/particulier/tarieven_mobiel_parkeren. Wanneer u onze diensten gebruikt, accepteert u dat wij automatisch uw parkeergelden en onze vergoedingen innen en dat uw betalingen kunnen worden verwerkt door een externe betalingsverwerker. U erkent dat bepaald gebruik van ons parkeerbetaalsysteem een specifieke betaalmethode vereisen, zoals een betaalkaart of betaling via uw telefoonprovider.

Betaling. Afhankelijk van uw selectie en gebruik van ons parkeerbetaalsysteem en de gerelateerde diensten, zullen wij direct of periodiek de parkeerkosten en onze vergoedingen in rekening brengen met gebruikmaking van de door u gekozen betaalwijze. Wij zijn verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de betalingen en u bent verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om de betaling te dekken. Uw recente parkeerhistorie, facturen, kwitanties en andere transactiegegevens vindt u in uw account.

Betalingsachterstand. Indien u de verschuldigde bedragen niet betaalt of ongegronde verzoeken tot stornering doet, hebben wij het recht om de levering van onze diensten aan u onmiddellijk op te schorten (onverminderd onze overige wettelijke rechten). Vanaf het moment dat u in verzuim bent met uw betalingsverplichting, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

Terugbetalingen. Wij hebben geen enkele verplichting tot restitutie of annulering van parkeeracties die bij ons parkeerbetaalsysteem zijn ingevoerd, met uitzondering van de situatie dat er bij ons een systeemfout is opgetreden. Heeft u vragen over een parkeeractie? Neem dan contact op met onze helpdesk (09007275546, lokaal tarief).

Let op het volgende: na registratie zullen wij onze diensten onmiddellijk uitvoeren door u toegang te verlenen tot ons parkeerbetaalsysteem en aanverwante diensten, zoals nadrukkelijk door u verzocht. U bevestigt derhalve dat wij onmiddellijk met de uitvoering beginnen en dat u niet het recht heeft de overeenkomst te herroepen.

5. Diversen (inclusief beëindigingsrechten en beperking van onze aansprakelijkheid)

Looptijd. Onze overeenkomst om de diensten op basis van deze Algemene Voorwaarden aan te bieden treedt in werking bij succesvolle registratie van uw account. Indien u diensten bestelt op basis van maandelijkse abonnementskosten of andere maandelijks terugkerende kosten, dan kunnen dergelijke diensten te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van ten minste vijf werkdagen vóór de eerste dag van de eerstvolgende maand. U kunt uw beëindigingsbericht naar het volgende e-mail- en postadres sturen: info@park-line.com. We kunnen onze diensten in zijn geheel of gedeeltelijk beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Niet-naleving en misbruik. We kunnen deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen of opschorten indien u niet voldoet aan uw verplichtingen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden, of in de documenten die in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld, of indien u onze diensten misbruikt of manipuleert. We zullen u schriftelijk op de hoogte stellen als we ervoor kiezen om onze diensten te beëindigen of op te schorten. Houd er rekening mee dat de volgende gebeurtenissen in elk geval zullen worden beschouwd als gebeurtenissen die ons het recht geven om onze service onmiddellijk te beëindigen of op te schorten:

 • meldingen van ongeoorloofd of ongewoon gebruik van de creditcard in verband met het persoonlijke account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een kennisgeving van de bank die de creditcard heeft uitgegeven. Dit omvat kennisgevingen door u aan uw creditcardmaatschappij dat een transactie niet toegestaan was of dat uw account gecompromitteerd was, en deze
 • kennisgeving wordt gedaan om u te beschermen tegen verder ongeoorloofd gebruik van uw creditcard;
 • meldingen van ongeautoriseerd of ongebruikelijk gebruik van het account;
 • misbruik door u van het terugboekproces dat door uw uitgevende bank wordt aangeboden;
 • bovenmatig veel geschillen of storneringen;
 • wanneer de naam van de kaarthouder op de betaalkaart die aan uw rekening is gekoppeld, niet overeenkomt met de naam die voor de rekening is geregistreerd;
 • we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u stelselmatig geen parkeergelden of parkeerboetes betaalt;
 • we de informatie die u ons verstrekt niet kunnen verifiëren of authentiseren;
 • we van mening zijn dat uw account of activiteiten een aanzienlijk krediet- of frauderisico voor ons vormen;
 • we van mening zijn dat uw acties financieel verlies voor u of voor ons kunnen veroorzaken; of
  ongewenste meldingen van kredietbeoordelaars.

Overmacht. In geval van overmacht, bijvoorbeeld storingen in de telecommunicatie-infrastructuur (internet), nationale onlusten, mobilisatie, oorlog, verkeersafsluitingen, stakingen, lock-out, denial-of-service-aanvallen, gedistribueerde denial-of-service-aanvallen, bedrijfsstoringen, stagnatie in levering, brand, overstroming of andere omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen en waarbij wij niet in staat zijn onze diensten te verlenen zodat wij redelijkerwijs niet gehouden kunnen worden de overeenkomst na te komen, houdt onze plicht om te presteren op te bestaan.

Beperking van onze aansprakelijkheid. We zijn niet aansprakelijk voor inkomsten- of winstderving, of voor verlies of schade die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment dat u deze overeenkomst sloot of die een indirecte of gevolgschade is.

Voor zover u onze diensten gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, is onze aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van onze overeenkomst beperkt tot de waarde van de dienst die we aan u verlenen.

Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor grove nalatigheid en opzet of overlijden en persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijke wetgeving.

Garantie. U heeft ten aanzien van onze diensten recht op de wettelijke garantierechten.

Overdracht en rechten van derden. De overeenkomst is gesloten tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om een van de bepalingen ervan af te dwingen. U kunt uw rechten niet overdragen aan andere partijen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden. We kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Indien we daartoe besluiten, zullen we u van een dergelijke wijziging in kennis stellen op onze website. U kunt onze overeenkomst beëindigen indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen. Alle artikelen van deze voorwaarden zijn afzonderlijk van toepassing. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat één of meerdere bepalingen onwettig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Toepasselijk recht en forumkeuze. Op deze overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U heeft de mogelijkheid om vorderingen, rechtsvorderingen of geschillen op te lossen door middel van een procedure voor de bevoegde rechtbanken in Nederland.

6. Neem contact op met Park-line B.V.

Indien u vragen heeft over onze diensten, de website, deze Algemene Voorwaarden of iets anders met betrekking tot onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor de volgende contactgegevens:

Helpdesk: 0900-PARKLINE (0900-727 55 46)